Teatr Mumerus
O TEATRZE MUMERUS
MumerusStowarzyszenie Teatr Mumerus jest profesjonalnym, nieinstytucjonalnym zespołem artystów działającym w Krakowie od roku 1999.Realizujemy tylko rzeczy nowe, ryzykowne – starając się w ten sposób nawiązać do tradycji awangardy.

Więcej >

Stowarzyszenie Teatr Mumerus powstało w 1999 roku i od tego czasu zrealizowało ponad dwadzieścia premier, wszystkie opierające się na autorskich scenariuszach i w reżyserii Wiesława Hołdysa, wśród których najważniejsze to:
• „Mumerus” według "Nowych Aten" Benedykta Chmielowskiego (1999);
• „Podróż na Księżyc” – spektakl inspirowany filmem Georgesa Meliesa z 1902 r, (2002 r.):
• „Ubu według Alfreda Jarry”, (2003);
• „Iwona – tragiczna historia według Witolda Gombrowicza” we współpracy z JugendKulturZentrum PUMPE oraz Teatrem Grune Hund w Berlinie (2004);
• „Laputa & Lagado według Jonatana Swifta czyli Trzecia podróż Gullivera”, (2005);
• „Dr K. Hommage a Franz Kafka”, (2006);
• „Cyrki i ceremonie”– spektakl inspirowany malarstwem Witolda Wojtkiewicza i prozą Romana Jaworskiego (2007);
• „Jarmark cudów” –spektakl teatralny inspirowany tradycją sowiźrzalską, (2008);
• „Święto głupców czyli walka karnawału z postem, spektakl inspirowany obrazem Petera Bruegela oraz literaturą sowiźrzalską, (2009);
• "Ampuć czyli zoologia fantastyczna" wg bestiarium Jana Gondowicza, (2009);
• „Kartka na cukier” spektakl poświęcony oficjalnej i nieoficjalnej kulturze PRL, Teatr Mumerus w Krakowie we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i Stowarzyszeniem NZS-80 w ramach obchodów Roku Kultury Niezależnej (2009);
• "Tajemnik" na motywach "Klechd polskich" Bolesława Leśmiana, (2012);
• "Niewyczerpany transformista" wg prozy Bruno Schulza, (2013);
• "W lustrze opowieści" spektakl poświęcony kulturze romskiej, we współpracy z Teatrem Malko z Budapesztu oraz Teatrem Na Perone z Koszyc (2014);
• "Stół z powyłamywanymi nogami. Na stole i pod stołem" spektakl inspirowany literaturą i grafiką polskiego średniowiecza, (2015);
• "Pieśń gminna", na motywach ballad podwórzowych, (2016);
• "To nie są drzwi. Kodycyl fotografji", Teatr Mumerus w Krakowie (2017);
• "Historyja barzo cudna" na motywach apokryfów staropolskich (2018);
• "ZMORA" na motywach trzech rozdziałów z "Barci Karamazow" Fiodora Dostojewskiego (2018);
• "Dziś umarł Prokofiew" spektakl wg tekstu Moniki Milewskiej inspirowany muzyką Dymitra Szostakowicza i Sergiusza Prokofiewa (2019)
- "Godzinki" spektakl muzyczny na motywach pieśni i tańców prezentowanych w określonych porach dnia (2020);
- "Posiew boga wojny"; na podstawie dokumentów i relacji z epoki I. wojny światowej przedstawiające skutki zdrowotne i psychiczne, jakie
niesie wojna (2021);
- "Manelle" - spektakl inspirowany literaturą i sztuka polskiego baroku oraz muzyka Antonio Vivaldiego (2022).

Spektakle te prezentowane były w Krakowie oraz w innych miastach w Polsce, a także zagranicą (głównie na międzynarodowych festiwalach): w Austrii, Czechach, Danii, Francji, Niemczech, Portugalii, Rosji, jak również na Litwie i Ukrainie.

Stowarzyszenie Teatr Mumerus realizuje także program prezentacji połączony z działaniami warsztatowymi w Krakowie (a także w innych ośrodkach w Polsce i za granicą).
Wśród najważniejszych należy wymienić:
- organizację Święta Europy w Małopolsce (Kraków, Nowy Sącz, 2008 r.) ;
- "Ludzie gościńca: Papkin i inni" (Kraków, Beńkowa Wisznia - dawna posiadłość Fredrów, Ukraina, Lwów 2010);
- "Panopticum wyobraźni" na motywach "Rękopisu znalezionego w Saragossie" Jana Potockiego (Kraków, Beńkowa Wisznia - dawna posiadłość Fredrów, Ukraina, Drohobycz, Lwów 2011 - 2012;
- projekt "Lekcje Mediolańskie. Hommage a Tadeusz Kantor" realizowany z okazji Roku Tadeusza Kantora we współpracy Województwa Małopolskiego, Regionu Rodan - Alpy, Konserwatorium Teatralnego i Teatru des Asphodeles oraz Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej w Lyonie (Kraków, Lyon, Francja 2015 - 2016);
- "Drohobycz: na skrzyżowaniu kultur" - projekt poświęconym osobistościom wywodzącym się z tego miasta: astronomowi Jerzemu Kotermakowi, legendarnemu burmistrzowi Janowi Niewiadomskiemu, pisarzowi Iwanowi Franko i Bruno Schulzowi zrealizowany w Drohobyczu we współpracy z tamtejszym Teatrem Alter (2018).

Za swoją działalność Teatr został wyróżniony kilkoma nagrodami, wśród których najważniejsze to:
• nagroda aktorska za spektakl "Piekło - Niebo" na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym "Rainbow" w St. Petersburgu (2002);
• wyróżnienie Ministra Kultury podczas II Ogólnopolskiego Konkursu na teatralną interpretację dawnych dzieł literatury europejskiej - za
adaptację tekstu w przedstawieniu Dr. K. Hommage â Franz Kafka (2008);
• wyróżnienie dla Wiesława Hołdysa konkursie Unii Europejskiej EDU INSPIRACJE jako europejski edukator teatralny za projekt "Papkin i inni"
(2013);
• wyróżnienie na XV Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Łodzi za spektakl "Ampuć" (2013);
• Nagroda Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury "Ars Quaerendi" w kategorii "Mistrz" dla Wiesława Hołdysa oraz w kategorii
"Uczeń" dla Moniki Gigier za projekt "Pieśń gminna" (2015);
• Nagroda "Marka Radia Kraków" za najciekawsze wydarzenie kulturalne w Małopolsce za spektakl "Stół z powyłamywanymi nogami. Na stole
i pod stołem" (2016)
- Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego (w kategorii Nagroda Specjalna przyznawana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie teatru zrealizowane w Krakowie przez krakowskie teatry nieinstytucjonalne) ustanowiona przez Radę Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa (2017 r.)

Najbliższe spektakle  |  Nearest performances
GODZINKI CZYLI OD ŚWITU DO ZMIERZCHU (Pożegnanie z tytułem)
1. 06. 2024, godz. 20:00
2.06. 2024, godz. 20:00
Dziedziniec Muzeum Archeologicznego w Krakowie, ul. Senacka 3Mumerus
TWARZ NAPOLEONA
19.05.2024, godz. 19:00,
20.05.2024, godz. 19:00
30.05.2024, godz. 19:00
Teatr Zależny, Kraków, ul. Kanonicza 1
Mumerus
DZIŚ UMARŁ PROKOFIEW
27.05.2024, godz. 20:00
dziedziniec Muzeum Archeologicznego w Krakowie, ul. Senacka 3Mumerus
W odniesieniu do zmian wprowadzonych przez prawo telekomunikacyjne 22 marca 2013r. informujemy, iż niniejsza strona NIE KORZYSTA z plików cookies.